Ko smo mi?

Knjigvodstvena agencija "Saša" je agencija sa višedecenijskim stažom
i sa visoko obrazovnim kadrom

Tradicija

Mi smo knjigovodstvena agencija sa dugogodišnjom tradicijom. Osnovani smo 2000-te godine od strane licenciranog knjigovodje sa preko 30 godina iskustva i završenim državnim ekonomskim fakultetom.

Tim

Posedujemo uigran tim visoko obrazovanih i stručnih lica, koji su iskustva sticali na pozicijama finansijskih direktora i šefova računovodstva u velikim kompanijama.

Način rada

Koristimo najmodernija programska rešenja kako bi našim klijentima omogućili ažurno praćenje stanja i zaduženja kao i kompletan pregled poslovanja.

Klijenti

U svakom trenutku imamo preko 60 zadovoljnih klijenata iz različitih oblasti poslovanja.

Usluge

Naša agencija pruža veliki broj knjigovodstvenih usluga, a cene usluga dogovaramo
u zavisnosti od delatnosti i obima posla

Knjigovodstvene usluge

 • Vođenje poslovnih knjiga po sistemu dvojnog knjigovodstva za mikro, mala i proizvodna privredna društva
 • Vođenje analitičkih evidencija osnovnih sredstava, zaliha, kupaca, dobavljača


 • Vođenje robnog knjigovodstva u velikoprodaji i maloprodaji
 • Vođenje knjigovodstva troškova
 • Poreske i knjigovodstvene konsultacije
 • Vođenje blagajne
 • Izrada kalkulacija, vođenje KEP knjige, KPO knjige kod paušalaca


 • Obračun kamate
 • Priprema dokumentacije u vezi sa odobrenjem kredita
 • PDV evidencija, obračun PDV-a i slanje poreskih prijava
 • Izrada bilansa stanja, bilansa uspeha, statističkog aneksa, poreskog bilansa, izveštaj o promenama tokova gotovine

Obračun zarada i kadrovska evidencija


 • Zarada za zaposlene i osnivače
 • Elektronske prijave i odjave radnika
 • Ugovor o radu,ugovor o delu,ugovor o privremenim i povremenim poslovima
 • Prijave radnog staža, M-4 obrazac
 • Obračun bolovanja, porodiljskog bolovanja

Osnivanje i registracija preduzeća, preduzetnika i udruženja


 • Saveti pri izboru adekvatne pravne forme
 • Izrada kompletne dokumentacije
 • Registracija privrednog društva u APR-u
 • Izrada pečata i otvaranje poslovnog računa u banci
 • Poreske i knjigovodstvene konsultacije

Zašto baš mi?

Brzo i kvalitetno izvršenje usluga su rezultat našeg znanja i profesionalizma
koje izdvajaju našu knjigovodstvenu agenciju

Veliko znanje, stručnost i visok kvalitet izvršenih usluga su karakteristike kojima se ponosimo i na kojima se zasniva naše poslovanje.Smatramo da je izbor knjigovođe jedan od ključnih za svako poslovanje privrednih subjekata.Konstantno se usavršavamo kroz praćenje stručne literature i zakonodavstva. Takođe kroz usluge stručnog poreskog savetovanja doprinosimo većoj efikasnosti poslovnih odluka naših klijenata kao i uštedama kroz pronalaženje optimalnih poreskih rešenja.

Posedujemo sopstvenu kurirsku službu tako da nije bitno u kom ste delu grada, naši ljudi su zaduženi za sve poslove oko odnošenja i donošenja dokumentacije.

 • Veliko znanje
 • Stručnost
 • Visok kvalitet izvršenih usluga
 • Kurirska služba

Kontakt

Radi više informacija pozovite nas na brojeve telefona:
011/2525-769 i 062-229798
Možete nam i pisati na našu email adresu:
knjigovodstvo.ag.sasa@gmail.com
Naša adresa:
Porodice Praizović 8, Sremčica, Beograd
Takođe možete nas i pronaći na društvenim mrežama: